C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Moederdag: Geraniumactie van Chr. Mannenkoor Vriezenveen

06052010 08

Traditiegetrouw houdt het CMK Vriezenveen ook dit jaar weer een geraniumactie, vlak voor moederdag. Een jaar zonder deze bloemen van dit koor zou ondenkbaar zijn. De geraniums komen al jaren van kwekerij Onderdijk in Dalfsen. Leden van het CMK zijn hier de hele woensdag druk bezig de bloemen in te potten voor de verkoop.

Vanaf donderdagmorgen, 5 mei Hemelvaartsdag vanaf 11.00 uur, staan de 5500 planten in diverse kleuren, hangers en staanders, in de hal van Leemans’ transport aan de Hoffmansweg. Rijdend vanaf het Oosteinde staat de actie met borden aangegeven. Hier wordt u vriendelijk geholpen door de aanwezige leden van het koor. In alle rust kunt u hier het geheel bekijken en een keus maken. Naast bloemen zijn ook zakken potgrond te koop: 3 zakken voor €10. Ook op vrijdag, 6 mei, vanaf 09.00 uur tot laat in de avond en ook op zaterdagmorgen, 7 mei, is er gelegenheid om zelf de planten af te halen. Gelet op de leeftijd van de leden wordt er beperkt gevent op vrijdag en zaterdag. Kopers van vorige jaren laten de koorleden herhaaldelijk weten dat de geraniums van zeer goede kwaliteit zijn. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De prijs van de geraniums is: 4 voor €5.

Regio Concert, Vriezenveen

Uitnodiging

De KCZB Regio Oost organiseert in samenwerking met het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen een bijzonder Regio Concert. Dit concert vindt plaats op vrijdag 15 april 2016 in de Grote Kerk, Westeinde 39, 7671EK Vriezenveen. Aanvang 19.30 uur

 

4 koren nemen deel aan het concert:

-Christelijk Mannenkoor Vriezenveen onder leiding van dirigent Henny Hoedeman en met muzikale begeleiding door Bert Webbink.

-Interkerkelijk Koor Vriezenveen onder leiding van dirigent Jaap Vonk. Ook dit koor zal muzikaal worden begeleid door Bert Webbink.

-Clavis, eveneens uit Vriezenveen, staat onder leiding van dirigent Roy Braakink. Bert Hemmer begeleidt Clavis muzikaal.

-Gospel- en popkoor SING uit Daarle staat onder leiding van dirigent Hilde Drees. De band Sounds neemt de muzikale begeleiding voor zijn rekening.

Vier verschillende koren, elk met hun eigen repertoire en sound, maken dit concert tot een bijzonder concert. U wordt van harte uitgenodigd om naar de koren te komen luisteren en actief deel te nemen aan de samenzang.

Toegang gratis. Collecte ter bestrijding van de kosten

Kerstsamenzangdiensten in Grote Kerk Vriezenveen

Op donderdagavond, 24 december, zullen de traditionele kerstsamenzangdiensten plaats vinden in de Grote Kerk, Westeinde 39 te Vriezenveen.

De eerste dienst begint om 18.45 uur. Aan deze dienst werken het B-orkest van de Vriezenveense Harmonie en gospelkoor Vision mee. De toegang is alleen via de hoofdingang. De deuren gaan om 18.15 uur open.

De tweede dienst begint om 20.30 uur en hieraan zullen het Interkerkelijk Gemengd Koor o.l.v. Jaap Vonk en het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen o.l.v. Henny Hoedeman medewerking verlenen.

Ook zullen Bert Webbink op piano, Niek Nijland op orgel en Henjo Lemans op trompet muzikaal meewerken.

Aan de uitgang van beide diensten zal er, ter bestrijding van de kosten, gecollecteerd worden.

Wij hopen veel belangstellenden te mogen begroeten. U/jij bent van harte welkom.

Adventsconcert CMK Vriezenveen en gospelkoor Vision

Het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen geeft op zaterdag 12 december samen met gospelkoor Vision uit Vriezenveen een kerstconcert in de Grote Kerk aan het Westeinde 39 te Vriezenveen. Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Vision is een koor dat bestaat uit leden van diverse kerk- en geloofsgemeenschappen. Het koor zingt Nederlands- en Engelstalige liederen in diverse muziekstijlen, zowel opwekkingsliederen en gospels. Het koor is in 1983 opgericht als Interkerkelijk Jongerenkoor. In 1997 is de naam gewijzigd in Vision. Vision staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Leemhuis. Geluidstechnicus is Berto de Jong.

Het CMK Vriezenveen staat zoals gewoonlijk onder de toegewijde leiding van Henny Hoedeman. Zij dirigeert het koor al acht jaar. Vaste pianist is de alom bekende Bert Webbink uit het Oosteinde te Vriezenveen. Daarnaast is hij een voortreffelijk organist.

Elk koor zingt twee blokjes adventsliederen van ongeveer vijftien minuten. Aan het eind van het concert zingen beide koren gezamenlijk het vrolijke “Joy to the world”. Afwisselend zal het concert zeker worden. U wordt van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Wel zal er tijdens de dienst een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

 

CMK Vriezenveen en MK Nijverdal concerteren op 31 oktober 2015

Het CMK Vriezenveen heeft in het verleden meegewerkt aan een concert van het Mannenkoor Niiverdal en op zaterdag 31 oktober komen beide koren elkaar weer tegen in de Grote Kerk, Westeinde 39 te Vriezenveen. Qua aantal leden en gemiddelde leeftijd doen de koren niet voor elkaar onder.

Beide koren zijn druk bezig om goed voor het voetlicht te treden. Elk koor zingt 2 blokjes en samen wordt er ook nog gezongen. Een koor moet een concert in het vooruitzicht hebben om scherp te blijven. Uitzien naar een uitvoering is vergelijkbaar met een voetbalteam dat wedstrijden wil spelen.

Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is een gift welkom ter bestrijding van gemaakte kosten.

Een dag later gaat het CMK naar Kloosterhaar, alwaar het koor medewerking verleent aan een evangelisatiedienst om 19.00 uur

Open-repetitie CMK Vriezenveen

De leden van het Chr. Mannenkoor Vriezenveen klampen elkaar al weer aan met de vraag wanneer de repetities beginnen.Samen zingen in een koor brengt een band. De eerste repetitie was op 25 augustus. Toch zien de mannen graag versterking van nieuwe leden. Het is niet zo vanzelfsprekend, lijkt het, om je aan te sluiten bij een koor.

Om de sfeer te kunnen proeven, houdt het CMK een open-repetitie op dinsdag 1 september. Deze tijd is een goed moment om je aan te sluiten bij een koor of te luisteren en mee te zingen. De drempel is laag en je wordt zeker met applaus begroet door de mannen van het koor en zijn dirigente, Henny Hoedeman. Het repetitielokaal is de Suite van de Grote Kerk. Er wordt om 19.30 uur begonnen en om 21.30 uur gaan de mannen al neuriënd naar huis.

Samen met het Nijverdals Mannenkoor gaat het CMK Vriezenveen een concert verzorgen in de Grote Kerk te Vriezenveen op zaterdag 31 oktober. Er zijn al diverse mailverzoeken binnen met de vraag medewerking te verlenen in tehuizen in de buurt.

Lintjesregen 2015

Op 24 april 2015 werden Gerrit Lemans en Jan Nijkamp Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op 24 april 2015 werden Gerrit Lemans en Jan Nijkamp Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geraniummarkt CMK in bedrijfshal van Leemans 2015

Gelet op de gemiddelde leeftijd van de leden van het christelijk mannenkoor Vriezenveen wordt er dit jaar beperkt gevent met geraniums in de straten.

De leden van het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen proberen traditiegetrouw geraniums te verkopen, net als altijd, op de dagen voor Moederdag. Dit jaar op donderdag 7 mei t/m zaterdagmiddag 9 mei, 12.00 uur.

De kweker heeft toegezegd de bloemen in kleur aan te bieden, zowel staanders als hangers. De bloemen worden uitgestald in de hal van Leemans’Transport aan de Hoffmansweg. Op het Oosteinde rijdend wordt de hal met borden aangeduid.

Donderdagmorgen worden de bloemen kakelvers opgepot en ’s middags om 16.00 uur lijkt de hal van Leemans één grote bloemenzaal. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dan is er volop keuze.

Om teleurstelling te voorkomen, kunt u vanaf heden uw bestelling doorgeven aan de leden van het koor.Geraniumactie CMK 2015

Huldigingen tijdens jaarvergadering CMK Vriezenveen

Op dinsdag 24 maart jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen (het CMK Vriezenveen) in CCK2.

De scheidende voorzitter, Gerrit Lemans, mocht een zestal leden huldigen vanwege hun 25- en 40-jarig lidmaatschap.

jubilarissenJacob Dogger, Bertus Fokke, Bertus Kobus en Herman Waanders ontvingen de zilveren speld vanwege 25-jarig lidmaatschap. Hendrik Eshuis en Gerrit Wessels de gouden reversspeld vanwege 40-jarig lidmaatschap. Aansprekende woorden werden uitgesproken door de voorzitter. Het koor overziend zijn er veel leden die op de revers een insigne opgespeld hebben, een teken van goed toeven bij dit koor.

Het koor kent een druk koorseizoen. Optredens in Rijssen en Bergentheim, herdenkingsdienst op 1e paasdag i.v.m. 70 jaar bevrijding Vriezenveen, geraniumactie voor moederdag, concert op 31 oktober samen met het Nijverdals Mannenkoor.

Na 9 jaar voorzitterschap door Gerrit Lemans wordt de hamer overgedragen aan Gert Post.

Actueel

De eerste maanden van 2015 heeft het CMK intensief gerepeteerd voor de komende optredens. Maar ook heeft het CMK in de afgelopen tijd afscheid moeten nemen van twee leden. Dan is het goed om ook in de stille momenten meer dan een koor te zijn en te kunnen zingen bij de herdenkingsdiensten van André Scherpenzeel en Dick Prenger.

Voor het CMK zijn veel optredens gepland in de maanden maart, april en mei. Deze optredens zijn te vinden in de agenda.
Op zaterdag 14 maart zingt het CMK en Canta Felice in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen. Canta Felice, pastor Marinus van den Berg, organist Hans Stege en projecties van de franse kunstenaar Jean Luc Bondeau en publieksgasten vertolken op indrukwekkende wijze De Kruisweg.

“De Kruisweg is van alle tijden en van alle mensen. Rijk of arm. Homo of hetero. Donker of blank. Binnenlander of buitenlander. Kind of volwassene. Gelovig of ongelovig. Iedereen komt in aanraking met lijden en verdriet. En iedereen zal er mee moeten leren omgaan. Het hoort bij het leven. Lijden went niet maar kan wel verlicht worden”.

Deze concertbelevenis begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen bij de koorleden van Canta Felice of bij de entree van de kerk voorafgaand aan het concert.

De verkoop van de geraniums zijn weer gepland donderdag/vrijdag/zaterdag voor moederdag.