C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Huldiging koorleden

ledenvergadering 2022

Op woensdagavond, 13 april, is de ledenvergadering gehouden in CCK2 in Vriezenveen. Voorzitter Gerrit Lemans kon de meeste leden welkom heten, anderen moesten vanwege ziekte, en andere redenen, verstek laten gaan. De agenda kon vlot afgehandeld worden. Secretaris en penningmeester hadden hun werk picobello voor elkaar. Zij krijgen een daverend applaus en pluimpjes aangereikt. Fred […]

Overeenkomst met Wim van Lenthe

Nieuwe dirigent voor CMK Vriezenveen. Na een proefperiode van bijna twee maanden is de dirigent Wim van Lenthe uit Dalfsen , op voordracht van oud-dirigent Dick Huzen, unaniem gekozen tot vaste dirigent. De leden hebben tijdens de repetitie van dinsdag 9 november 2021 schriftelijk gestemd en na telling van de stemmen bleek dat alle aanwezigen […]

Start repetitie op 7 september

Beste mensen, Gisteren, 30 augustus, hebben we als leden van het CMK elkaar weer ontmoet in CCK2. De laatste keer dat we bijeen kwamen is alweer een jaar geleden. Verheugend was het dat zoveel leden, 29 in getal, acte de présence gaven. Gerrit, onze voorzitter, heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Dick Huzen […]

Dinsdag 7 september beginnen weer met zingen

Geranium-actie 2022

Beste mensen, Het bestuur heeft gisteren vergaderd. Ter sprake is gekomen of er volgend jaar mei weer een geranium-actie kan worden gehouden.  De leeftijd van de leden speelt steeds meer een rol. Uitventen is daarom verleden tijd volgens het bestuur. Een probleem is ook dat kwekerij Onderdijk uiterlijk  30 juli a.s. moet weten  hoeveel geraniums […]

25 jarig jubileum Bertus Ramerman

Dick Huzen als tijdelijke dirigent van CMK

Beste mensen, Zoals jullie inmiddels weten heeft Henny Hoedeman haar taken als dirigentvan het CMK Vriezenveen  per 1 januari 2021 beëindigd.Welnu, het bestuur heeft zich deze week beraden over de ontstane situatie.Wij zijn blij jullie te kunnen meedelen dat Dick Huzen, onze oud-dirigent,bereid is gevonden de repetities tijdelijk te leiden zodra dit weer mogelijk is […]