C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Amsterdam Staff Songsters

Huldiging 2 leden CMK 25-jarig lidmaatschap

CMK Vriezenveen huldigt 2 leden vanwege 25-jarig lidmaatschap.
Dinsdag 16 januari jl. heeft het CMK Vriezenveen zijn ledenvergadering gehouden. Het koor telt 33 leden en ziet graag meer vrienden die zich aansluiten bij dit koor. Zingen is goed voor je en je bent een avond onder de mensen. Zelfs meer dan dat, want leden bekommeren zich om medeleden. Het koor gaat samen met cultuurmakelaar Eléon de Haas op zoek naar meer zangers. “Ik kan niet zingen,” is een veelgehoorde opmerking, maar dat verandert wel met het zingen in het koor.. Je medezangers helpen je graag mee met het instuderen van de koorstukken. Elke dinsdag om 19.30 uur begint de repetitie in de suite achter de Grote Kerk o.l.v. Wim van Lenthe. Hij zingt de partijen voor en begeleidt op de piano.
Er zijn deze avond twee leden gehuldigd . Wim Bisschop en Gerrit Lemans ( voorzitter) zijn in 1998 begonnen bij het koor. Wim werd toegesproken door de voorzitter en Frits Bom, de secretaris, huldigde op zijn beurt Gerrit. Bloemen waren er uiteraard voor de echtgenotes, Dineke en Ria.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, volgend op de jaarvergadering, werd Betsie Dogger in het zonnetje gezet door de voorzitter. Betsie heeft meer dan 30 jaar het clubblad MN vorm en inhoud gegeven. Een bon en bloemen vielen haar onder applaus ten deel.
Voor 2024 staan er diverse optredens op de kalender.

Einde van het MN tijdperk

Eind 2023 is de laatste MN uitgegeven. Tijdens de jaarvergadering van 2024 is Betsie Dogger door de voorzitter bedankt voor de bijdrage die zij heeft geleverd bij het samenstellen van het MN blad.

jaarvergadering 2024

Tijdens de jaarvergadering zijn twee jubilarissen gehuldigd.

Meerkorenconcert

Zaterdag 17 juni in Maranathakerk Nieuwleusen

Dirigent: Wim van Lenthe

Piano: Bert Bootsma

Orgel: Bert Webbink

Concert op 15 april 20 CMK Vriezenveen/vrouwenensemble Quodlibet Vilsteren

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Zaterdag 15 April 2023

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Grote Kerk Vriezenveen

Concert samen met het vrouwenensemble

Quodlibet uit Vilsteren

Beide koren o.l.v. Wim van Lenthe

Pianist: Bert Webbink

Aanvang 19.30uur

Toegang gratis (collecte bij de uitgang)

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris .

Tijdens de feestmiddag/avond van het christelijk mannenkoor Vriezenveen, op vrijdag 18 november,
in CcK2 is Henk Eshuis gehuldigd door de voorzitter, Gerrit Lemans, vanwege zijn meer dan 50- jaar lidmaatschap. Met zijn vaste stem heeft Henk jaren gezongen bij de 2e tenoren en nu bij de 2e bassen. Hij kreeg de KCZB-speld en een oorkonde. Voor zijn echtgenote, Ans, waren er bloemen.

Het koor geeft op 15 april een concert in de Grote Kerk met een gastkoor. Omdat we nu nieuwe stukken gaan instuderen , kan dit aanleiding zijn voor zangers om aan te sluiten. Vanwege leeftijd en om gezondheidsredenen hebben enkele trouwe leden moeten bedanken. Het koor wil heel graag versterking van zangers.
De repetitie is elke dinsdag, 19.30 uur in de Suite, achter de Grote kerk.
De dirigent, Willem (Wim) van Lenthe, zingt en speelt stukken  per partij voor en stuurt het via WhatsApp naar de koorleden.

Huldiging van de jubilaris Henk Eshuis

Huldiging koorleden

ledenvergadering 2022

Op woensdagavond, 13 april, is de ledenvergadering gehouden in CCK2 in Vriezenveen. Voorzitter Gerrit Lemans kon de meeste leden welkom heten, anderen moesten vanwege ziekte, en andere redenen, verstek laten gaan. De agenda kon vlot afgehandeld worden. Secretaris en penningmeester hadden hun werk picobello voor elkaar. Zij krijgen een daverend applaus en pluimpjes aangereikt. Fred Stegeman begon op 16 jarige leeftijd aan CMK-avontuur en werd gehuldigd vanwege 40 jaar lidmaatschap. Vader en opa waren al lid en Fred werd min of meer gedwongen lid te worden. Henk Kruiskamp begon toen hij 26 jaar oud was en mocht zijn 50-jarig lidmaatschap vieren. Bijna elke repetitie aanwezig en op tijd. Beiden werden toegesproken door de voorzitter en zij kregen een oorkonde en het KCZB-speldje. de echtgenotes mochten bloemen in ontvangst nemen