C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris .

Tijdens de feestmiddag/avond van het christelijk mannenkoor Vriezenveen, op vrijdag 18 november,
in CcK2 is Henk Eshuis gehuldigd door de voorzitter, Gerrit Lemans, vanwege zijn meer dan 50- jaar lidmaatschap. Met zijn vaste stem heeft Henk jaren gezongen bij de 2e tenoren en nu bij de 2e bassen. Hij kreeg de KCZB-speld en een oorkonde. Voor zijn echtgenote, Ans, waren er bloemen.

Het koor geeft op 15 april een concert in de Grote Kerk met een gastkoor. Omdat we nu nieuwe stukken gaan instuderen , kan dit aanleiding zijn voor zangers om aan te sluiten. Vanwege leeftijd en om gezondheidsredenen hebben enkele trouwe leden moeten bedanken. Het koor wil heel graag versterking van zangers.
De repetitie is elke dinsdag, 19.30 uur in de Suite, achter de Grote kerk.
De dirigent, Willem (Wim) van Lenthe, zingt en speelt stukken  per partij voor en stuurt het via WhatsApp naar de koorleden.

Huldiging van de jubilaris Henk Eshuis

Huldiging koorleden

ledenvergadering 2022

Op woensdagavond, 13 april, is de ledenvergadering gehouden in CCK2 in Vriezenveen. Voorzitter Gerrit Lemans kon de meeste leden welkom heten, anderen moesten vanwege ziekte, en andere redenen, verstek laten gaan. De agenda kon vlot afgehandeld worden. Secretaris en penningmeester hadden hun werk picobello voor elkaar. Zij krijgen een daverend applaus en pluimpjes aangereikt. Fred Stegeman begon op 16 jarige leeftijd aan CMK-avontuur en werd gehuldigd vanwege 40 jaar lidmaatschap. Vader en opa waren al lid en Fred werd min of meer gedwongen lid te worden. Henk Kruiskamp begon toen hij 26 jaar oud was en mocht zijn 50-jarig lidmaatschap vieren. Bijna elke repetitie aanwezig en op tijd. Beiden werden toegesproken door de voorzitter en zij kregen een oorkonde en het KCZB-speldje. de echtgenotes mochten bloemen in ontvangst nemen

Overeenkomst met Wim van Lenthe

Nieuwe dirigent voor CMK Vriezenveen.

Na een proefperiode van bijna twee maanden is de dirigent Wim van Lenthe uit Dalfsen , op voordracht van oud-dirigent Dick Huzen, unaniem gekozen tot vaste dirigent. De leden hebben tijdens de repetitie van dinsdag 9 november 2021 schriftelijk gestemd en na telling van de stemmen bleek dat alle aanwezigen voor benoeming van Wim van Lenthe als dirigent van ons koor waren. Als bestuur willen we Wim hiermee van harte feliciteren. We hopen op een goede, positieve, muzikale samenwerking.

Het koor ziet graag aanmelding van nieuwe zangers. Om diverse redenen zijn zangers afgehaakt, maar gelukkig met de komst van Wim, zijn oud-leden teruggekeerd. Daar zijn we heel blij mee.

Met de komst van Wim studeren we nieuwe nummers in, die, zoals een lid schreef, er als koek ingaan. De repetitieavond van het koor is op dinsdagavond in de suite van de Grote Kerk of CCK2.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Start repetitie op 7 september

Beste mensen,

Gisteren, 30 augustus, hebben we als leden van het CMK elkaar weer ontmoet in CCK2. De laatste keer dat we bijeen kwamen is alweer een jaar geleden. Verheugend was het dat zoveel leden, 29 in getal, acte de présence gaven. Gerrit, onze voorzitter, heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Dick Huzen die nog altijd een speciaal plekje in ons hart heeft. Dick is 28 jaar dirigent van ons koor geweest. Gerrit memoreerde nog dat bijna iedereen lid is gebleven en was dankbaar dat er het laatste jaar niemand van ons koor is overleden. Wanneer er weer gerepeteerd mag worden zonder 1,5 meter afstand is nog ongewis. Voor en tegens repeteren op korte termijn werd besproken. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ook het toekomstige repetoire werd besproken. We moeten in elk geval stukken zingen die we aan kunnen. Als afsluiting van het officiële gedeelte werd “TEBE POJEM” gezongen. Het klonk bijna als vanouds, alsof de tijd heeft stil gestaan. De eerstvolgende repetitie vindt plaats op 7 september in de Grote Kerk. In de Grote Kerk is voldoende ventilatie terwijl CCK2 hieraan niet voldoet. Aanvang zoals bekend 19.30 uur. We gaan een uur zingen. Na dit uur is er koffie en is de repetitie afgelopen. We gaan er weer voor!!

vriendelijk groet,

Frits

Dinsdag 7 september beginnen weer met zingen

Geranium-actie 2022

Beste mensen,

Het bestuur heeft gisteren vergaderd. Ter sprake is gekomen of er volgend jaar mei

weer een geranium-actie kan worden gehouden. 

De leeftijd van de leden speelt steeds meer een rol.

Uitventen is daarom verleden tijd volgens het bestuur.

Een probleem is ook dat kwekerij Onderdijk uiterlijk  30 juli a.s. moet weten 

hoeveel geraniums er afgenomen kunnen worden door het CMK.

Het bestuur wil graag peilen hoeveel geraniums er kunnen worden ingekocht.

Dus graag voor eind juli bericht aan de secretaris

Een lid kan opgeven hoeveel geraniums hij wil afnemen, voor hem zelf maar

b.v. ook voor familieleden  en kennissen

De te bestellen geraniums kunnen dan bij een nader te bepalen afhaalpunt

in Vriezenveen afgehaald worden.

Opgegeven dient te worden, naast het aantal:

                                   Hangers en/of staanders

                                   Meest voorkomende kleuren: roze, wit, paars en rood

 Het bestuur is benieuwd naar het aantal reacties.  De actie gaat alleen door

bij voldoende deelname.

vriendelijke groet,

Frits

25 jarig jubileum Bertus Ramerman