C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Voorlopig programma CMK 2024

Zaterdag 20 april concert samen met vrouwenensemble Quodlibet uit Vilsteren in de H. Willibrorduskerk te Vilsteren. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 23 april optreden in het verpleeghuis de Schutse te Rijssen. Aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 4 mei dodenherdenking te vriezenveen. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 22 juni meerkorenconcert in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Aanvang 19.30 uur.

Zondag 3 november kerkdienst te Markelo.

Dinsdag 10 december optreden en repeteren in de Wemelanden. Aanvang 19.00 uur.

Zondag 22 december kerstconcert met gemengd koor Con Amore te Lemelerveld

Amsterdam Staff Songsters

Huldiging 2 leden CMK 25-jarig lidmaatschap

CMK Vriezenveen huldigt 2 leden vanwege 25-jarig lidmaatschap.
Dinsdag 16 januari jl. heeft het CMK Vriezenveen zijn ledenvergadering gehouden. Het koor telt 33 leden en ziet graag meer vrienden die zich aansluiten bij dit koor. Zingen is goed voor je en je bent een avond onder de mensen. Zelfs meer dan dat, want leden bekommeren zich om medeleden. Het koor gaat samen met cultuurmakelaar Eléon de Haas op zoek naar meer zangers. “Ik kan niet zingen,” is een veelgehoorde opmerking, maar dat verandert wel met het zingen in het koor.. Je medezangers helpen je graag mee met het instuderen van de koorstukken. Elke dinsdag om 19.30 uur begint de repetitie in de suite achter de Grote Kerk o.l.v. Wim van Lenthe. Hij zingt de partijen voor en begeleidt op de piano.
Er zijn deze avond twee leden gehuldigd . Wim Bisschop en Gerrit Lemans ( voorzitter) zijn in 1998 begonnen bij het koor. Wim werd toegesproken door de voorzitter en Frits Bom, de secretaris, huldigde op zijn beurt Gerrit. Bloemen waren er uiteraard voor de echtgenotes, Dineke en Ria.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, volgend op de jaarvergadering, werd Betsie Dogger in het zonnetje gezet door de voorzitter. Betsie heeft meer dan 30 jaar het clubblad MN vorm en inhoud gegeven. Een bon en bloemen vielen haar onder applaus ten deel.
Voor 2024 staan er diverse optredens op de kalender.

Einde van het MN tijdperk

Eind 2023 is de laatste MN uitgegeven. Tijdens de jaarvergadering van 2024 is Betsie Dogger door de voorzitter bedankt voor de bijdrage die zij heeft geleverd bij het samenstellen van het MN blad.

jaarvergadering 2024

Tijdens de jaarvergadering zijn twee jubilarissen gehuldigd.

Meerkorenconcert

Zaterdag 17 juni in Maranathakerk Nieuwleusen

Dirigent: Wim van Lenthe

Piano: Bert Bootsma

Orgel: Bert Webbink

Concert op 15 april 20 CMK Vriezenveen/vrouwenensemble Quodlibet Vilsteren

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Zaterdag 15 April 2023

Voorjaarsconcert Christelijk Mannenkoor Vriezenveen

Grote Kerk Vriezenveen

Concert samen met het vrouwenensemble

Quodlibet uit Vilsteren

Beide koren o.l.v. Wim van Lenthe

Pianist: Bert Webbink

Aanvang 19.30uur

Toegang gratis (collecte bij de uitgang)

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris

CMK Vriezenveen huldigt jubilaris .

Tijdens de feestmiddag/avond van het christelijk mannenkoor Vriezenveen, op vrijdag 18 november,
in CcK2 is Henk Eshuis gehuldigd door de voorzitter, Gerrit Lemans, vanwege zijn meer dan 50- jaar lidmaatschap. Met zijn vaste stem heeft Henk jaren gezongen bij de 2e tenoren en nu bij de 2e bassen. Hij kreeg de KCZB-speld en een oorkonde. Voor zijn echtgenote, Ans, waren er bloemen.

Het koor geeft op 15 april een concert in de Grote Kerk met een gastkoor. Omdat we nu nieuwe stukken gaan instuderen , kan dit aanleiding zijn voor zangers om aan te sluiten. Vanwege leeftijd en om gezondheidsredenen hebben enkele trouwe leden moeten bedanken. Het koor wil heel graag versterking van zangers.
De repetitie is elke dinsdag, 19.30 uur in de Suite, achter de Grote kerk.
De dirigent, Willem (Wim) van Lenthe, zingt en speelt stukken  per partij voor en stuurt het via WhatsApp naar de koorleden.

Huldiging van de jubilaris Henk Eshuis

Huldiging koorleden