C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Huldiging 2 leden CMK 25-jarig lidmaatschap

CMK Vriezenveen huldigt 2 leden vanwege 25-jarig lidmaatschap.
Dinsdag 16 januari jl. heeft het CMK Vriezenveen zijn ledenvergadering gehouden. Het koor telt 33 leden en ziet graag meer vrienden die zich aansluiten bij dit koor. Zingen is goed voor je en je bent een avond onder de mensen. Zelfs meer dan dat, want leden bekommeren zich om medeleden. Het koor gaat samen met cultuurmakelaar Eléon de Haas op zoek naar meer zangers. “Ik kan niet zingen,” is een veelgehoorde opmerking, maar dat verandert wel met het zingen in het koor.. Je medezangers helpen je graag mee met het instuderen van de koorstukken. Elke dinsdag om 19.30 uur begint de repetitie in de suite achter de Grote Kerk o.l.v. Wim van Lenthe. Hij zingt de partijen voor en begeleidt op de piano.
Er zijn deze avond twee leden gehuldigd . Wim Bisschop en Gerrit Lemans ( voorzitter) zijn in 1998 begonnen bij het koor. Wim werd toegesproken door de voorzitter en Frits Bom, de secretaris, huldigde op zijn beurt Gerrit. Bloemen waren er uiteraard voor de echtgenotes, Dineke en Ria.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, volgend op de jaarvergadering, werd Betsie Dogger in het zonnetje gezet door de voorzitter. Betsie heeft meer dan 30 jaar het clubblad MN vorm en inhoud gegeven. Een bon en bloemen vielen haar onder applaus ten deel.
Voor 2024 staan er diverse optredens op de kalender.

Reactiemogelijkheid is gesloten.