C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Start repetitie op 7 september

Beste mensen,

Gisteren, 30 augustus, hebben we als leden van het CMK elkaar weer ontmoet in CCK2. De laatste keer dat we bijeen kwamen is alweer een jaar geleden. Verheugend was het dat zoveel leden, 29 in getal, acte de présence gaven. Gerrit, onze voorzitter, heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Dick Huzen die nog altijd een speciaal plekje in ons hart heeft. Dick is 28 jaar dirigent van ons koor geweest. Gerrit memoreerde nog dat bijna iedereen lid is gebleven en was dankbaar dat er het laatste jaar niemand van ons koor is overleden. Wanneer er weer gerepeteerd mag worden zonder 1,5 meter afstand is nog ongewis. Voor en tegens repeteren op korte termijn werd besproken. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ook het toekomstige repetoire werd besproken. We moeten in elk geval stukken zingen die we aan kunnen. Als afsluiting van het officiële gedeelte werd “TEBE POJEM” gezongen. Het klonk bijna als vanouds, alsof de tijd heeft stil gestaan. De eerstvolgende repetitie vindt plaats op 7 september in de Grote Kerk. In de Grote Kerk is voldoende ventilatie terwijl CCK2 hieraan niet voldoet. Aanvang zoals bekend 19.30 uur. We gaan een uur zingen. Na dit uur is er koffie en is de repetitie afgelopen. We gaan er weer voor!!

vriendelijk groet,

Frits

Reactiemogelijkheid is gesloten.