C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Dick Huzen als tijdelijke dirigent van CMK

Beste mensen,


Zoals jullie inmiddels weten heeft Henny Hoedeman haar taken als dirigentvan het CMK Vriezenveen  per 1 januari 2021 beëindigd.Welnu, het bestuur heeft zich deze week beraden over de ontstane situatie.Wij zijn blij jullie te kunnen meedelen dat Dick Huzen, onze oud-dirigent,bereid is gevonden de repetities tijdelijk te leiden zodra dit weer mogelijk is vanwege corona.Dick draagt ons koor nog altijd een warm hart toe.Het is wel de bedoeling dat we, eventueel met behulp van Dick, op zoek gaan naar een nieuwe dirigent.


vriendelijke groet,
Frits

Reactiemogelijkheid is gesloten.