C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Uitnodiging

29 september a.s. nodigen we de leden uit in Cck2 om samen koffie te drinken en om elkaar te ontmoeten in deze repetitieloze tijd. Leden verlangen ernaar om elkaar te zien en bij te praten. Zingen is nog niet toegestaan.

Omstreeks deze tijd is 100 jaar geleden het koor begonnen met zingen o.l.v. meester Lodder. Wat hadden we dit graag met een concert willen gedenken. Alles loopt anders. Zolang er geen toestemming wordt gegeven om te zingen in koorverband, moeten we ons daar bij neerleggen.

In december proberen we wel de rolladeactie te houden. Vorig jaar was een doorslaand succes, vooral de kiprollades vlogen over de toonbank. Dit jaar gaan we onszelf toch overtreffen???

Het koorblad MN komt in september weer uit, zo mogelijk wordt het 29 september aan de leden meegegeven. Ook de sponsors van het blad ontvangen een exemplaar, met daarbij een envelop.

In de maanden november en december is er in het Historisch Museum (Oudheidkamer) een overzichtstentoonstelling van het 100-jarig Mannenkoor en Vriezenveense Harmonie.

Reactiemogelijkheid is gesloten.