C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Lid worden

Lid worden?

 

U kunt voor inlichtingen over het CMK en voor aanmelding contact opnemen met de secretaris,
Frits Bom, tel. 564546; e-mail: fhbom@live.nl.

De contributie van het koor bedraagt € 27,50 per kwartaal. Voor de uniformen wordt een eigen bijdrage van €35,00 van de leden gevraagd; de uniformen blijven eigendom van het mannenkoor.

Reactiemogelijkheid is gesloten.