C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

100 jaar CMK Vriezenveen.

Het CMK Vriezenveen is 100 jaar  geleden ontstaan. Schoolmeester Bertus Lodder, startte met 22 leden en de repetitie vond natuurlijk plaats in zijn school. Meester Lodder gaf het stokje in 1923 over aan H.J.Brilman sr. uit Almelo. Hij heeft het volgehouden tot 1957 en zijn zoon H.J. Brilman jr. nam het over. Hij was evenals zijn vader een begaafd musicus. In 1980 kwam Dick Huzen uit Nieuwleusen het koor dirigeren. Later kwam dochter Danielle mee om het koor te begeleiden op piano. Dick was tevens de pianostemmer en kende vele musici, die later heel bekend werden: Jan Vayne, Harm Hoeve. In 2007 moest Dick vanwege lichamelijke beperkingen het dirigeren van het CMK overdragen aan de huidige dirigent Henny Hoedeman.

Nu in het jubileumjaar stonden er optredens gepland, maar door de Corona-crisis, is er al veel afgezegd. Zo kon de jaarlijkse geraniumactie niet doorgaan voor Moederdag. ‘t Is te hopen dat de moeders er niet onder geleden hebben.
De concerten in het kader van 100 jaar CMK kunnen geen doorgang  vinden.

Er zijn op moment van schrijven geen repetities, en de grote vraag is wanneer het weer kan opstarten. Momenteel gaan er allerlei rapporten rond waarin gewaarschuwd wordt voor zingen in koorverband. Ook al staat iedereen te springen om weer te beginnen, moeten we toch nog even geduld hebben.

Het bestuur beraadt samen met jubileumcommissie plannen hoe het verder moet.

Gelukkig horen we dat de leden zich goed vermaken en geen ernstige ziekte hebben. Het koorjournaal in coronatijd vermeldt bezigheden van leden. Er wordt veel gefietst, gewandeld en geklust.

Herman Stegeman, die 37 jaar lang het koor gediend heeft als voorzitter, heeft een grote verzameling van foto’s, koorboeken, liturgieën , raambiljetten, verslagen van vergadering nagelaten. Een aantal leden is hier druk mee aan de slag geweest en zodra het kan, wil men dit exposeren. De Vriezenveense Harmonie en koorleden willen in ensembles deze expositie opfleuren, om toch het gevoel te hebben samen iets te doen.

Let op: De Toren van Twenterand publiceert binnenkort een paginagroot verhaal van het CMK Vriezenveen.

Reactiemogelijkheid is gesloten.