C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Uitnodiging

29 september a.s. nodigen we de leden uit in Cck2 om samen koffie te drinken en om elkaar te ontmoeten in deze repetitieloze tijd. Leden verlangen ernaar om elkaar te zien en bij te praten. Zingen is nog niet toegestaan.

Omstreeks deze tijd is 100 jaar geleden het koor begonnen met zingen o.l.v. meester Lodder. Wat hadden we dit graag met een concert willen gedenken. Alles loopt anders. Zolang er geen toestemming wordt gegeven om te zingen in koorverband, moeten we ons daar bij neerleggen.

In december proberen we wel de rolladeactie te houden. Vorig jaar was een doorslaand succes, vooral de kiprollades vlogen over de toonbank. Dit jaar gaan we onszelf toch overtreffen???

Het koorblad MN komt in september weer uit, zo mogelijk wordt het 29 september aan de leden meegegeven. Ook de sponsors van het blad ontvangen een exemplaar, met daarbij een envelop.

In de maanden november en december is er in het Historisch Museum (Oudheidkamer) een overzichtstentoonstelling van het 100-jarig Mannenkoor en Vriezenveense Harmonie.

100 jaar CMK Vriezenveen.

Het CMK Vriezenveen is 100 jaar  geleden ontstaan. Schoolmeester Bertus Lodder, startte met 22 leden en de repetitie vond natuurlijk plaats in zijn school. Meester Lodder gaf het stokje in 1923 over aan H.J.Brilman sr. uit Almelo. Hij heeft het volgehouden tot 1957 en zijn zoon H.J. Brilman jr. nam het over. Hij was evenals zijn vader een begaafd musicus. In 1980 kwam Dick Huzen uit Nieuwleusen het koor dirigeren. Later kwam dochter Danielle mee om het koor te begeleiden op piano. Dick was tevens de pianostemmer en kende vele musici, die later heel bekend werden: Jan Vayne, Harm Hoeve. In 2007 moest Dick vanwege lichamelijke beperkingen het dirigeren van het CMK overdragen aan de huidige dirigent Henny Hoedeman.

Nu in het jubileumjaar stonden er optredens gepland, maar door de Corona-crisis, is er al veel afgezegd. Zo kon de jaarlijkse geraniumactie niet doorgaan voor Moederdag. ‘t Is te hopen dat de moeders er niet onder geleden hebben.
De concerten in het kader van 100 jaar CMK kunnen geen doorgang  vinden.

Er zijn op moment van schrijven geen repetities, en de grote vraag is wanneer het weer kan opstarten. Momenteel gaan er allerlei rapporten rond waarin gewaarschuwd wordt voor zingen in koorverband. Ook al staat iedereen te springen om weer te beginnen, moeten we toch nog even geduld hebben.

Het bestuur beraadt samen met jubileumcommissie plannen hoe het verder moet.

Gelukkig horen we dat de leden zich goed vermaken en geen ernstige ziekte hebben. Het koorjournaal in coronatijd vermeldt bezigheden van leden. Er wordt veel gefietst, gewandeld en geklust.

Herman Stegeman, die 37 jaar lang het koor gediend heeft als voorzitter, heeft een grote verzameling van foto’s, koorboeken, liturgieën , raambiljetten, verslagen van vergadering nagelaten. Een aantal leden is hier druk mee aan de slag geweest en zodra het kan, wil men dit exposeren. De Vriezenveense Harmonie en koorleden willen in ensembles deze expositie opfleuren, om toch het gevoel te hebben samen iets te doen.

Let op: De Toren van Twenterand publiceert binnenkort een paginagroot verhaal van het CMK Vriezenveen.

Geraniumactie 2020

Het christelijk mannenkoor Vriezenveen, CMK, organiseert al bijna 45 jaar de geraniumactie voor Moederdag. In 2020 moeten we de actie afgelasten vanwege Corona. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Henny Hoedeman 12/5 jaar dirigente van ons koor.

Henny Hoedeman staat alweer 12/5 voor ons koor.

Uitreiking speld en oorkonde aan Henk Eshuis voor zijn 60 jarig jubileum.

Henk Eshuis 60 jaar lid
Bij dit jubileum behoort een oorkonde van de KCZB

Ledenvergadering 18 februari 2020

Tijdens de ledenvergadering van 18 februari 2020 hebben de volgende leden afscheid genomen van het bestuur. Gert Post (verhinderd) Hans Bolk en Wim Bisschop. Gerrit Lemans, onze vroegere voorzitter, toonde zich bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.
Hans Bolk
Wim Bisschop

Jubilarissen van het koor.

Vijf koorleden vierden een jubileum. Henk Eshuis, 1e tenor 60 jarig jubileum. Gerard Smelt, 1e bas, 25 jarig jubileum. Door omstandigheden konden beide heren niet aanwezig zijn. De jubileumspeld wordt bij hen thuis bezorgd.
Drie jubilarissen die aanwezig waren kregen de speld uitgereikt door de 2e voorzitter Herman Waanders.
Mannes Makkinga 40 jaar lid
Jos Kobes 40 jaar lid
Henk Overweg 25 jaar lid
De dames van de jubilarissen kregen de bloemen uitgereikt.
Onze secretaris Frits Bom die de jubilarissen op een toepasselijk wijze toesprak.

Voorjaarsconcert 17 april 2020

Verslag concert 18 januari 2020

Repetitie met de Vriezenveense Harmonie 14 januari 2020

100 jarig CMK Vriezenveen en zijn concerten

Het Christelijk mannenkoor Vriezenveen viert dit jaar zijn 100e verjaardag. Daarom geven wij drie concerten in samenwerking met diverse koren, musici en muziekverenigingen.

De eerste is op zaterdag 18 januari met de Vriezenveense Harmonie. Daarover staat al een aankondiging op de kabelkrant. Het volgende concert staat gepland op vrijdag 17 april in de Grote Kerk aan het Westeinde. Hieraan werken mee de Twenterandse mannenkoren te weten: CMK Vroomshoop en CMK Vriezenveen en het Vocaal Ensemble Twenterand (VET). Ook komt het bevriende Mannenkoor uit Schuttorf (Dld) acte de presense geven.

Op vrijdag 18 september is het jubileumconcert van het CMK Vriezenveen. Het koor is opgericht in september. Toezegging van medewerking is gedaan door een bevriend koor uit Engeland. Met landelijke bekende musici die in het verleden samen gewerkt hebben met het CMK wordt nog overleg gevoerd. Binnen enkele dagen valt de beslissing. Ook dit concert vindt plaats in de Grote Kerk in Vriezenveen.